اخبار مربوط به بخش توانمندسازی

رنج کشید اما گنج زندگی‌اش را پیدا کرد

چهره‌ای رنج کشیده دارد؛ اما لبخند از لب‌هایش جدا نمی‌شود. به رسم مردم جنوب کشور، در جدال با آفتاب، ‌ گونه‌ها و پیشانی و دست‌هایش تیره شده؛ به قول خودش آفتاب سوختۀ شهرستانی‌ها و برنزۀ تهرانی‌ها… اهل روستای چاه سنگی قلعه‌گنج است و ۴۰ سال دارد. ۴۰ ساله‌ای که پشت چروک‌های صورت و دست‌های پینه بسته‌اش‌، مردی ۵۰ ساله و شاید مردی پر سن و سال‌تر نشسته…

۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۱۵:۵۵:۱۱
هزار جوان قلعه‌گنجی را  در کارخانه‌ استخدام کنم…

آرزوهای بزرگی در سر داشت. آرزوهایی که اگر برای کسی بازگو می‌کرد پوزخند تحویل می‌گرفت. پوزخندی که هزار و یک معنا داشت؛ نمی‌توانی! از رویاها بیرون بیا یعقوب! به خودت بیا پسر! اینجا قلعه گنج است و مردانش بیکار. نمی‌شود! بی‌خیال! بچسب به همین حقوق کارمندی‌ات و …

۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۱۵:۵۱:۲۱
قصه پر غصه شهناز خانم قلعه گنجی با پایانی خوش

روزهای زندگی‌اش به صدای چرخِ خیاطی گره خورده، دلش اما به رنج و اندوهی بی‌پایان سنجاق شده. آوازهای غمگینی که در صدای چرخ خیاطی گم شده، چروک‌های روی پیشانی و دست‌های خستهُ مردانه‌اش، رنج و اندوه سالیان دور و دراز این زن را فریاد می‌زند. خودش اما در سکوت چشمانش، سوزن می‌زند و سوزن می‌زند و…

۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۱۵:۴۴:۵۹