اخبار مربوط به بخش توانمندسازی

وقتی توانمندسازی راهگشا می‌شود

خلاء عمده در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته، مربوط به بازار محصولات است. اين امر، موجب ايجاد چالش و ورشكستگي در اكثر شركت‌ها و كسب و كارهاي مربوط به سطح خانواده‌ها شده است.

۱۳۹۷/۰۳/۰۹ - ۱۳:۴۷:۱۱
رنج کشید اما گنج زندگی‌اش را پیدا کرد

چهره‌ای رنج کشیده دارد؛ اما لبخند از لب‌هایش جدا نمی‌شود. به رسم مردم جنوب کشور، در جدال با آفتاب، ‌ گونه‌ها و پیشانی و دست‌هایش تیره شده؛ به قول خودش آفتاب سوختۀ شهرستانی‌ها و برنزۀ تهرانی‌ها… اهل روستای چاه سنگی قلعه‌گنج است و ۴۰ سال دارد. ۴۰ ساله‌ای که پشت چروک‌های صورت و دست‌های پینه بسته‌اش‌، مردی ۵۰ ساله و شاید مردی پر سن و سال‌تر نشسته…

۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۱۵:۵۵:۱۱
هزار جوان قلعه‌گنجی را  در کارخانه‌ استخدام کنم…

آرزوهای بزرگی در سر داشت. آرزوهایی که اگر برای کسی بازگو می‌کرد پوزخند تحویل می‌گرفت. پوزخندی که هزار و یک معنا داشت؛ نمی‌توانی! از رویاها بیرون بیا یعقوب! به خودت بیا پسر! اینجا قلعه گنج است و مردانش بیکار. نمی‌شود! بی‌خیال! بچسب به همین حقوق کارمندی‌ات و …

۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۱۵:۵۱:۲۱